سلام، خسته نباشین

من آخرین پریودیم ۸آذر بود آزمایش خون تازگیا دادم که مثبت شد. دکتر هم تایید کرد من روز ۸دی دو سه قطره خون صورتی کم رنگ دیدم فرداش هم که نزدیکی داشتیم منی هم داخل ریخته شد و بعد نیم ساعت من اندازه دو بند انگشت خون صورتی کم رنگ دیدم. به نظرتون این خون صورتی میتونه چی باشه؟ اسنرس دارم امروز هم لکه بینی داشتم.