من ۲۹سالمه، یه پسر ۵ ساله دارم عادت ماهانه من هر ۵ روز جلو میفته. یه ساله اقدام به بارداری کردم هنوز نشدم. ۱۰عادت شدم تخمک گذاری من کی میشه؟