سلام

تنبلی تخمدان دارم و قرص دوفاستون وبروت 500 مصرف میکنم. آیا همین الان که از این قرص ها استفاده میکنم برای بارداری هم اقدام کنیم اشکال دارد؟