من سیکل ماهانم منظم هست و 30 روز 30 روزه. چهار ماهه بی جلوگیری رابطه داشتیم و دو ماه پیش هفت هشت روز پریودم عقب افتاد و بدلیل بلند کردن اشیای سنگین پریود شدم. شک در بارداری داشتم.
حال بعد اون اتفاق همه شرایط رو رعایت میکنیم، زمان تخمک گذاری و … اما باردار نمیشم. نگرانیم از اینه نکنه اون اشیای سنگینی که بلند کردم بهم آسیب زده باشه و مانع بارداریم بشه.