با سلام

فرق قرص متفورمین و کلومیفن در چیست؟ و برای تنبلی تخمدان و زودتر باردار شدن کدام یک تاثیر بیشتری دارد؟

ممنون