من سی سالم هست و از یکسال پیش تحت درمان برای پا دردم بودم که داروهای ضددرد مثل گاباپنتین 300 هم تا یک ماه پیش میخوردم. الان داروهامو یک ماه هست که قطع کردم چون میخوام اقدام به بارداری کنم.
دکتر ارتوپد برای من یک ام آر آی کل بدن نوشته الان دو هفته هست که نزدیکی بدون محافظت داشتیم برای بارداری که ممکنه انشااله به بارداری ختم شود. اگر ام آر آی را الان انجام دهم ممکنه برای جنین مشکلی ایجاد شود؟
با توجه به اینکه برای تشخیص درد پایم مجبور به ام آر آی هستم چیکار کنم الان؟