من ۲۴سالمه و پنج ساله که ازدواج کردم و جلوگیری نداشتم اصلا. پریودم نامنظمه از زمانی که مجرد بودم همینجور بود.
سونو که میرفتم میگفتن pco هستم اما آزمایش هورمونی که دادم lh وfsh ام نرمال بودن. این ماه لتروزول و کلومیفن مصرف کردم و سیزدهم پریودیم یه فولیکول ۱۸داشتم و یه ۱۰ و بقیه فولیکولها زیر ۷میلی بودن. دکتر یه آمپول hcg نوشت برام همون سیزده پریودی تزریق کردم.
بنظر شما با این اوصاف باردار شدن من امکان پذیر هست؟