سلام

آیا با وجود کیست کوچکتر از 8mm شانس حاملگی وجود داره؟ 22 سالمه و پریودهام تقریبا 18 فروردین و 9تیر و 31تیر و 8شهریور و 11مهر و 4آذر و 30آذر. خیلی دلم بچه میخاود، وزنمم 78.