سه ساله ازدواج کردم الان تصمیم به بارداری گرفتم. 5روزه پریودمیشم و بعداز اتمام پریودم 18تا 20 روز بعد دوباره پریودمیشم. همیشه به همین روال بوده.
زمان تخمک گذاری تقریبا چه وقتی میشه؟
چطور میشه سریع باردار بشم؟