سلام

من 28سال دارم. 5 فروردین امسال ازدواج کردم. حدود 7ماه اقدام به باردار شدن کردم ولی هنوزخبری نشده. ماه سوم یک بار از کیت زمان تخمک گذاری استفاده کردم دوران پریودم 28 یا 29 روزه است. بنظر شما چی کار کنم؟