خسته نباشید.

من الان هشت روزه پریود نشدم تست زدم درسه روز مختلف دوتا خط روشن شده اما خط دومی خیلی کم رنگ بوده هرسه تا نمونه. آزمایش خون رفتم دادم بهم گفتن مثبت هست اما میزان بتا مشخص نیست یک آزمایش دیگه باید بدید روی آزمایشتون که خط بتاتون مشخص بشه بهم گفتن دو روز دیگه برم دوباره آزمایش خون بدم روی آزمایشم یک آزمایشی انجام بدن که میزان بتا مشخصه که جواب قعطی مثبت بودن مشخص بشه. چون جواب آزمایش قبلی گفت که خیلی کم رنگ بوده تو آزمایش خون. حالابه نظر شما امکان داره نباشم حامله یا حاملگی خارج رحم باشه؟ تست بی بی زدم خط کم رنگ روشن شده و مدت هشت روز هم پریود نشدم. استرس گرفتم میترسم، میشه لطفا راهنماییم کنید.