سلام

ببخشيد من سونوگرافي واژينال انجام دادم اندازه فوليكول تو روز ١٤ سيكلم ١٩ ميلي متر بوده و يه پوليپ اندومتر به اندازه ٧ در ٥ در بخش فوندال كاويته رحمي ديده شده ميخواستم بپرسم براي بارداري مشكلي ايجاد ميكنه؟ بقيه چيزها هم طبيعي بوده.