سلام

من الان این ماه پیش نزدیکی کردم برای سومین دفعه الان از اولین روز نزدیکی 15 روز گذشته و تست بارداری انجام دادم منفی بود. آیا هنوز زوده؟ کی انجام بدم؟