دخترم 50 روزشه مدام بالا میاره اونم بعضی وقتا با شدت. دکتر متخصص براش رانیتدین و colic و پدیلاکت داده ولی فایده نکرده در ضمن رانیتدین چند روز بیشتر بهش ندادم.
هر راه حلی بود انجام دادم فقط شیر بیشتر میخواد و هر یه ساعت شیر میخوره و بالا میاره و اگه شیر دادن کمتر از 2ساعت باشه بی قراری میکنه.