سلام

من پسر دارم که هنگام تولد وزنش 3250 بود و یک ماهگی 4400 بود، دوماهگی 5600 و سه ماهگی 6400 بود. قدشم الان که سه ماهش 62 سانته. فکر میکنم رشدش کم بوده. شیرخشک بهش بدم یا نه؟ چه نوع شیر خشکی؟ ممنون