نوزاد من 15 روزه هستش. الان روی زبان اون لایه ای از شیر رفته. آیا مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟