سلام

من اين ماه براي بارداري اقدام كردم ولي در روز چهارم دوره پريودم بر اثر موضوعي فوق العاده شديد عصباني شدم و منجر به دعوا با شخصي شد، ميخواستم بدونم آيا عصبانيت من ممكنه باعث بشه باردار نشوم؟ آيا تاثير روي باروري دارد؟