من 25 سالمه 4 ماهه اقدام به بارداری کردم. سیکل های قاعدگیم بین 27 و 28 روزه اما این ماه دقیقا روزی که باید پریود میشدم فقط لکه بینی صورتی و قهوه ای رنگ داشتم که همراه با دل درد های پریود بود که بعد از دو روز قطع شد که من فکر میکردم لانه گزینیمه ولی در روز 30 سیکل قاعدگیم پریود شدم چند ماه پیش هم این اتفاق افتاد. آیا من مشکلی دارم؟؟