سلام

من 1 ساله که اقدام به بارداری کردم فولیکولم 19 بوده ولی تخمک آزاد نمیکنم. دوبار هم آمپول زدم که تخمک آزاد شه ولی نشده. پریودیم هم سر وقته. کمکم کنید من چیکار کنم؟