من 1.5 سال هست ازدواج کردم و قصد بارداری دارم. آزمایش دادم مشکلی ندارم و همسرمم آزمایش داده موردی نداشته اما 6 ماه هست در حال اقدام هستیم اما باردار نمی شم راه های سریع برای بارداری چیست؟ من پریود نامنظمی دارم و نمی توانم روز تخمک گذاریمو پیدا کنم و همسرم هم زیاد اهل نزدیکی نیست. در یک دوره 1 ماه ما 7 روز نزدیکی داریم تقریبا. آیا خروج منی از مرد باعث ضعیفی ایشان می شه؟ من چطور به ایشان بگم که باید بیشتر اقدام داشته باشیم تا بچه دار شیم و دیگر چه اقداماتی برای بارداری لازم است؟ آیا کیت تخمک گذاری راه مطمئنی برای تعیین روز تخمک گذاری هست یا سونو گرافی بهتره؟