سلام خسته نباشین.

من یه سنگ 3 میلی تو مثانه دارم آیا مشکلی نداره اگه حامله بشم؟؟ رحمم نیم دوشاخ هست دکترگفت باید زود حامله بشی.