سلام

من از روز سیزدهم سیکلم تست تخمک گذاری زدم تا دو روز اول منفی بود ولی از روز پانزدهم سیکلم یه هاله افتاد و تا الانم که روز هفدهم سیکلمه هالست از روز سیزدهمم نزدیکیم خیلی زیاد بود و قرص کلومیفنم خوردم. امکان داره الان باردار باشم؟ تا کی تست بزنم؟ امکان داره زمان تخمک گذاریم باشه و خطه پر رنگ نشه؟