سلام

من دو ساله ازدواج کردم و 31 سالم هست. ماه قبل رابطه بدون محافظت داشتیم اما قصد بارداری نداشتم و به همین دلیل بعد از چهار روز تاخیر در پریودی با آمپول پروژسترون پربود شدم که خونریزی شدید هم پیدا کردم.
الان بعد از پریودی همسرم اصرار به بارداری داره. آیا با تزریق آمپول ماه قبل و خونریزی های زیاد دوره قبل اقدام برای بارداری در این ماه ضرری به جنین نمیرساند؟
ضمنا در همان دوران پریودی هم فولیک اسید مصرف میکردم.