سلام

من پریودم 28 و 29 روزه است و اگر 5 روز خونریزی داشته باشم، کدوم روز برای باردار شدن خوبه؟