من ٢٨ سالمه و ٦ ماهه كه براي بارداري اقدام كرديم ولي باردار نشدم آزمايشم داديم همسرم مشكلي نداره خودمم تخمكم مشكلي نداره فقط تو عكس رنگي معلوم شد لوله سمت راستم كمي انسداد داشت كه با مايع عكس رنگي برطرف شد. ميخواستم بپرسم چقدر شانس براي بارداري طبيعي تو ماه آينده دارم؟ آخه دكتر گفت اگه عجله داري ميتوني براي IUI اقدام كني.