من 29 مهر که پریود شدم تا به الان 23 آذر هستیم پریود نشدم و هیچ علائمی در خودم نمیبینم (نزدیک به 53روز)
من 11 آذر آزمایش خون دادم در رابطه با بارداری، منفی بود. 13 آذر با مراجعه به دکتر زنان احتمال وجود تخمک گذاری را داد ولی این امکان که شاید کیست باشه را هم داد و من یک روز در میان رابطه نزدیکی داشتیم و با توجه به اینکه 19 آذر آمپول پروژسترون زدم و قرص متفورمین مصرف میکنم، تا به الان پریود نشدم.
آیا احتمال بارداری وجود دارد؟