میخواستم بپرسم که قرص لتراکس و کلومیفن باعث کیست میشود؟ خانمم این ماه دومه که داره این قرصارو استفاده می کنه. مشکل خاصی هم نداشته فقط روز یازده پریودیش فولیکول 11 داشته. روزای پریودیش در هر ماه 18 و 19 و 20 و 21 و 22 هست. 28 سالشه و سه ماهه ازدواج کردیم. اصلا جلوگیری نداشتیم. خیلی بچه دوست دارم…