سلام.

من 6 هفته است که باردارم. دکترم گفتن دردهای زیر دل طبیعیه فقط یادم رفت بپرسم که برای تحمل این دردها چیکار می تونم بکنم؟ مثلا میشه مثل دوران پریود از کیسه آب گرم یا ژلوفن استفاده کنم؟