سلام

من چهارسال و نیمه ازدواج کردم, سنم هم ٢٣هستش. میخوام بچه بیارم سونو دادم دکترگفت که کیست دارم. الان متفورمین که واسم تجویزکردن استفاده میکنم. سوالم اینه که آیا بدلیل اینکه دیر بچه خواستیم اگر اقدام کنیم دیر حامله میشم؟ و اینکه چون پریودهام منظم نیست ازکجا روز تخمک گذاریم معلوم میشه؟ چون میخوام روز تخمک گذاری اقدام کنم