سلام

من دو ساله ازدواج کردم دکتر رفتم گفت یه کم خونریزی و زخم داره رحمم. نگران شدم، باید چیکار کنم؟ آیا میتونم باردار بشم؟