سلام، خدا قوت.

استفاده از قرص متفورمین طی زمانی که کیست بزرگ 6 سانتی متر من هنوز رفع نشده اشکال داره یا نه؟