بنظر شما پردنیزولون 5 روزی یکی، نیفیدیپین روزی دوتا، اشکالی برای اقدام برای بارداری دارد؟ من اسکلرودرمی دارم که باعث میشه پوست بدنم سفت باشه و سیستم ایمنی ام ضعیفه. سرما گردش خون در نوک انگشتانم رو ضعیف میکنه و اگر گرم نشن کبود میشن همین. دکتر روماتولوژم میگه مشکل بعید بدونم برای بارداری باشه. نظرتون رو بگید.