من سیکل قاعدگیم 28 روزه ست اما این ماه 5 روز عقب افتادم وحالا میخوام برای بارداری اقدام کنم ولی نمیدونم زمان دقیق تخمک گذاریم کی هستش.
ممنون میشم که سریع جواب بدید.