باسلام

مهر به دلیل نازک بودن رحم و همچنین 5 ماه بود پریود نشده بودم که شروع به خوردن قرص استروژن کردم. در طول 28 روز مصرف 2بار پریود شدم یک بار درروز2 آبان یک بار در 20 آبان و الان هم یک ماه است که دیگر پریود نشدم دلیلش چی میتونه باشه؟