سلام

من 14 سال دارم 1 ساله که پریود میشم ولی الان من دقیقا 8 یا 7 ماهه که هر روز 30 روز ماه رو پریودم یعنی من 8 ماهه که هرروز یه ضرب پریودم. به مامانمم نگفتم، نمیدونم چه غلطی بکنم حس میکنم دیگه هیچ خونی تو بدنم نمونده. لطفا سریع جواب بدین.