سلام

من کودک دو ماه و پانزده روزه ای دارم که از ساعت هشت صبح تا یازده شب به راحتی میخوابه و از یازده شب تا هفت صبح کامل بیداره و خیلی اذیت نمیکنه فقط خوابش نمیبره انگاری خواب شب و روزش بهم ریخته که بجای شب ها روز ها میخوابه