سلام، وقت بخیر

30ساله هستم. روز 34سیکلمه هنوز پریود نشدم ولی علائم پریودی رو دارم. روز 32ام بی بی چک منفی بود. 2روزه ترشحات زرد رنگ دارم. میخواستم راهنماییم کنید.