سلام

من دو روز قبل از تخمک گذاری نزدیکی کردم و روز تخمک گذاری. احتمال بارداری چه قدر هست؟ قرص کلومیفن بخورم یا نه؟