سلام

من هفته شش بارداری ام میخواستم بپرسم که استفاده از روشن کننده ی زیر بغل و کشاله ی ران مانعی داره؟ مارکشم سرویناس تاکید داره که گیاهیه. هم چنین ماسک مو چطور؟