من خانمی هستم ۳۸ ساله دو فرزند پسر ۱۷ و ۱۰ ساله دارم می خوام برای فرزند سوم اقدام کنم. آیا کار درستی انجام میدم؟