من تازه ازدواج کردم، میخوام باردار بشم رحمم نیم دوشاخ هست دکترگفت باید زود حامله بشی. یه سنگ 3 میلی تو مثانه دارم که گفت مشکلی نداره اما بعضیا میگن با بزرگتر شدن جنین به مثانه فشار میاد اذیت میشی. من الان چکار کنم؟؟