من 4 روز مونده به روز پریودم، تخمدان سمت راستم گاهگاهی درد میگیره و احساس تلخی شدیدی در دهانم دارم و صبح ها هم حالت تهوع و بزاق زیاد. میخواستم بپرسم آیا ممکنه که حامله باشم؟ ماه قبل هم از روز 5 پریودم تا 9 قرص مصرف میکردم. خیلی استرس دارم خواهش میکنم زود جوابمو بدین. متشکرم از سایت خوبتون.