سلام

34 سال دارم و پارسال دی ماه بر اساس آزمایش غربالگری مجبور به کورتاژ شدم بعد از آن تا 6-7ماه تحت مراقبت و مصرف دارو بودم. دو سه ماه هم خودم بخوبی اقدام نکردم. دو سه ماه هست که اقدام دارم و چون دوست داشتم زودتر باردار شوم ماه پیش دکتر به من داروی تحریک تخمک گذاری داد که با دو فولیکول 13 و 15 در روز 9 و آمپول باردار نشدم. این ماه به من پیشنهاد عکس رنگی از تخمدان داد که من ترسیدم و انجام ندادم و ایشان هم قبول کردند. بنظرم هنوز فرصت دارم که حداقل چندماه دیگر بطور طبیعی و بدون استرس اقدام کنم. نظر شما در این رابطه چیست؟