من تاریخ پریودم منظم بود فقط آخرین بار روز 5مهر که پریود شدم و برای اولین بار اقدام به بارداری کردم پریود دوماه تاخیر افتاد یعنی 13 آذر شدم فقط این بار پریود من نامنظم شد رفتم پیش دکتر متخصص برام سونو و آزمایش تیروئید نوشت هیچ مشکلی نداشتم. قصد بارداری دارم میشه راهنمایی بفرمائید؟