من از طریق آزمایش ادرار متوجه شدم که دچار عفونت قارچی شدم، میتونم از داروهای بدون نسخه داروخانه استفاده کنم یا باید حتما به پزشک مراجعه کنم؟ و اینکه چه پمادی موثرتر هست؟