سلام و خسته نباشید

من دوباره هم رفتم دکتر و سونو داخلی انجام دادم گفت که مشکلی ندارم و باید برم عکس رنگی و من هم راستش میترسم میخواستم ببینم به نظر شما قبل از عکس رنگی نمیشه قرص یا آمپول بزنم شاید بادار بشم آخه شنیدم همه با قرص لتروزول حامله میشن گفتم من هم میتونم این قرصو بخورم یا نه؟