سلام.

دختر من 7 ماهشه. وزن تولدش 2.700 بوده و الان 6.700 شده. تو 3 ماه گذشته فقط 600 گرم اضافه کرده. غذای کمکی رو شروع کردم خوب میخوره و شیر خشک ببلاک میدادم که به تجویز پزشک الان بیومیل پلاس میخوره اما هیچ روند بهبودی ازش نمیبینم. نمیدونم چیکار کنم. خیلی نگرانم.