دختر 2ماهه دارم که ازشیر خودم و گاهی که بیرون میریم از شیر خشک تغدیه میکنه وزنش هنگام تولد 3400 گرم بود اما الان فقط 4700 وزنشه خیلی ناراحتم چرا وزنش زیادتر نشده .لطفا بگید چیکار کنم؟