یه سوال داشتم الان که به دخترم فرنی میدم دوروز یه بار دستشویی میکنه ولی دو روزه که بهش سرلاک میدم هر روز دست شویی میکنه به نظرتون به خاطر سرلاکه ؟