سلام

من سیکل پریودم سه ماه گذشته ام 22,-19-14 بوده یعنی 26 روز و24 روز بوده،بهترین زمان برای باردار شدنم چه روزی است.ممنون